ἀπαγγέλλετε


ἀπαγγέλλετε
ἀπαγγέλλω
bring tidings
aor imperat act 2nd pl
ἀπᾱγγέλλετε , ἀπαγγέλλω
bring tidings
aor ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπᾱγγέλλετε , ἀπαγγέλλω
bring tidings
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἀπαγγέλλω
bring tidings
pres imperat act 2nd pl
ἀπαγγέλλω
bring tidings
pres ind act 2nd pl
ἀπαγγέλλω
bring tidings
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)
ἀπαγγέλλω
bring tidings
imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.